Zdjęcia: Jarosław Rutkowski i Patryk Piński

GALDHOPIGGEN

STEINSLANDSNUTEN

SKJOLD PA TVERS

W OBIEKTYWIE PATRYKA PIŃSKIEGO